Internat Saint-Paul Godinne

FR

 

 

> Download de PDF-presentatie in het Nederlands
> Télécharger la présentation au format PDF en français

 

INLEIDING

Een school wordt gekozen : een internaat heel zeker !

Deze synthese stelt u het internaat voor, met de infrastructuur, de wetten en regels, maar ook het dagelijkse van een “intern”. Dit vervangt niet het nodige bezoek die u wenst met de directieleden.

Inschrijven : ja maar voor een intern zeker na een diep onderhoud met een verantwoordelijke van het college om de individuele situatie van elk kind over zijn engagement te begeleiden, met zijn kwaliteiten en zijn beperkingen, met een klare blik.

Bij inschrijvingen in het college tijdens de secundaire studies wordt het kind gepolst inzake zijn eigen geschiedenis, motivatie, belangstelling. Dit voor zijn oriëntatie zonder vooroordelen of exclusiviteit.

Aansluiten bij een internaat is geen gemakkelijke keuze. Ouders en kind moeten de beslissing nemen. Het gaat hier om een levensverandering en afstand nemen van de familie. Als het kind dit beslist treedt hij in een gemeenschap, zonder enige druk ! Het is ook het aanvaarden van diverse regels en wetten (andere dan thuis) die het groepsleven eist. Het internaat beschikt over vele sport- en ontspanningsinfrastructuren : maar het is geen “vakantieclub”. Men leeft er voor de studie en het slagen.

 

VOORSTELLING VAN HET COLLEGE.

Een college, anno 1927, lid van de hoge familie van de jezuïetencolleges : een traditie dat zijn oorsprong vond in 1548 in Messine, werk van Ignatius de Loyola.

In 1999, evolueert het College St. Paul van Godinne s/Meuse naar een associatie met de Sacré Coeur van Burnot. Zo ontstond het C.G.B. Het internaat bleef de courante benaming “Internat St. Paul” dragen : het internaat Burnot sloot begin 2000.

Het C.G.B. telt meer dan 800 leerlingen : Godinne +/- 400 waarvan de helft internen.

Gelegen op 17 km van Namen op de rechterzijde van de Maas, in volle natuur, tussen de bossen en de stroom in het groene panorama.

Bij het station van Godinne (op 300 m. van het college stopt de trein Brussel – Namen – Dinant om het uur. Het traject Brussel – Godinne duurt 1 uur.

De TEC bus stopt aan de ingang van het college.

 

INFRASTRUCTUUR EN LEVENSSFEER

Elk niveau heeft zijn eigen geografische wereld : speelplaats, studieruimte, speelruimte, verdiep van kamers.

Het college beschikt ook over gemeenschappelijke diensten : bibliotheek, cinemazaal, theater, mediacenter.

Sportvoorzieningen

Rijk aan diverse installaties, met gemakkelijke toegangen in de nabijheid van de andere activiteiten. Het college ligt in een natuurgebied, geschikt voor sporten en ontspanning.

In Godinne hebben de leerlingen een sportcomplex met zwemdok (anno 2012), een zaal “omnisport”, dojo, een zaal voor spiertraining en een zaal voor lichamelijke opvoeding

Er is ook een klimmuur !

Het collegepark telt 3 voetbalvelden, 7 minifoot of handbal (5 op gras, 2 op asfalt), 3 basket- en 5 volleyvelden, 1 rugby en 3 tennisvelden. Atletiek wordt niet vergeten : hoog- en verspringen, lopen, gewichten, speerwerpen en discuswerpen.

Het prachtige maasland vraagt om mooie wandelingen, activiteiten in open lucht (oriëntatie of cyclotoerisme).

P1020341sport

Slaapzalen

Elke leerling beschikt over een individuele kamer dat evolueert met de groep waarin hij leeft. (kamers van 8.5 m² tot 16 m² in retorica).

Hij richt zijn kamer in naar zijn smaak en conform de moraliteit van het college. De opvoeder zal, bij het starten van het jaar, de nodige instructies voor de slaapkamers geven.

 

ORIENT 2 & OCCIDENT 2

map2

Deze slaapkamers zijn voor de leerlingen van het lager onderwijs, het eerste en tweede leerjaar (65 kamers van 8.5 m²).

De kamers zijn voorzien van een lavabo en een doucheblok.

’s Avonds is er ontspanning voor degene die de regels hebben gevolgd. Playstation en stripverhalen.
De leerlingen vervoegen de kamer om 20 uur, avondsein om 21.15 uur. De dag begint om 7.20 uur

 

ORIENT 1 &  OCCIDENT 1

Een verdiep lager zijn dezelfde kamers gelegen voor de derdejaars maar met een moderner meubilair.

De leerlingen keren naar hun kamers om 20 uur (nachtsein om 21.30 uur) tot 7 uur, ontbijt om 7.20 uur.

 

MIDI 1 & MIDI 2

map3m1m1

Deze slaapkamers (54) meten 15.5 m² voor de leerlingen van het vierde jaar. Twee verdiepen met tweemaal 6 sanitaire en tweemaal 6 douches. Het gaat hier om de meest moderne kamers (anno 2011).

Deze kamers zijn ter beschikking van de leerlingen om 16.10 uur tot de lessen van de dag daarna.

 

PAVILJOEN 1 & 2

mapa4

Het gaat hier om 2 verdiepen (38 kamers van 16 m² elk) voor de vijfdejaars (Paviljoen 1) en de retorica (Paviljoen 2).

Zoals de andere kamers, hebben zij hun eigen douche en lavabo’s.
Open van 16.10 uur tot 8.20 uur. Avondsein om 23 uu.


 

EDUCATIEF PROJECT

Door je kind in te schrijven in het college, aanvaarden de ouders de doelstellingen en methodes die er heersen. Een loyaal akkoord van alle verantwoordelijken over het doel en de middelen voor opvoeding is dus nodig.

De ouders en hun vertrouwen in ons, waken erop dat de jongeren thuis dezelfde christelijke referenties beleven, respect voor de interne waarden, de “spirit” voor het werken en te dienen, dynamisme en generositeit.

Zij zullen, in het bijzonder, letten op de kring rond hun kind, het uitgaan, de lecturen, de vrije tijd en al de invloeden die hij buiten het college of de familie ondergaat.
Deze dragen ook bij tot de opvoeding en de vorming.

In deze pluralistische wereld, respecteert het college andere opvoedingsmethodes maar zal zijn overtuiging duidelijk uitdrukken opdat het wederzijds engagement van de ouders, directie, leraars, opvoeders en leerlingen echt wordt nageleefd.

Om dit akkoord reëel te bevorderen en de relatie familie–college te steunen, worden vergaderingen met de ouders voorzien op de kalender. Persoonlijke samenkomsten helpen ook. De ploeg van directie, leraars, opvoeders (van het internaat of het scholencentrum) ontvangt graag de ouders na afspraak (dag en uur).

Om u toe te laten de evolutie van uw zoon in het internaat beter op te volgen, zal de opvoeder voor elke verlofperiode een bulletin geven over het studiewerk, de integratie en de deelname van de jongen aan het leven en de activiteiten in de groep.

 

LEVEN IN HET INTERNAAT

Het internaat start om 16.10 uur, (op woensdag om 12.50 uur) zodra de lessen voorbij zijn. De opvoeders nemen dan hun taak op zich. Ieder is verantwoordelijk voor een groep leerlingen (genaamd afdeling). Het is feitelijk een groep volgens het leerjaar en dit het ganse jaar lang. Dit laat toe een goede kennis op te doen aan iedere jongere.

De opvoeder waakt over :

 • de veiligheid;
 • de kwaliteit van het schoolwerk en garandeert een gunstig werkkader in een sfeer van stilte en gedrevenheid
 • de organisatie van spel en sport tijdens de ontspanning;
 • de geest van de groep betreffende de ondernemingskwaliteiten, de dienstbaarheid, de vriendschap en de wederzijdse ondersteuning tijdens het schooljaar, alsook de culturele en sportieve bedrijvigheden, competitie en ontspannende avonden.

 

Voorstelling van de ploeg:

 Jongens Hooftopvoeder Nachtopvoeder Email adres
Lager Biettlot Guillaume
M. Rossi guillaume.biettlot@godinne-burnot.be
1ste
2de
3de Winandy Fabian
M. Aiguille fabian.winandy@godinne-burnot.be
4de Davin Jean jean.davin@godinne-burnot.be
5de Mahieu Denis M. S. Heurion denis.mahieu@godinne-burnot.be
6de Nannan Paul M. F. Heurion paul.nannan@godinne-burnot.be

Meisjes

Internaat opvoedsters : P-1-2-3-4-5-6

– Mme SKRBINC : mylene.skrbinc@godinne-burnot.be
– Mme SICURELLA : sofia.sicurella@godinne-burnot.be

Uurrooster

In het algemeen is de terugkeer naar het internaat op zondagavond tussen 20 uur en 22 uur.
Voor degene die verkiezen maandagmorgen terug te keren mogen in het college aankomen met de trein van 7.32 uur.
De lessen op maandag beginnen om 8.20 uur.

 • Opgepast, de toegang naar de kamer is slechts mogelijk op maandagmorgen na 8.15 uur in 1 – 2 – 3.
 • Opstaan : tussen 7 en 7.10 uur. Vanaf het 4de jaar kunnen de leerlingen douchen voor de lessen beginnen. Opgepast in 1 – 2 – 3 blijven de kamers dicht tot 20 uur.
 • Ontbijt : tussen 7.20 en 7.45 uur. De aanwezigheid is verplicht. Het gaat om een selfservice. Ieder kiest wat hij wenst.
 • Middagmaal : Er zijn 2 services. Om 12 uur, lager onderwijs en 1ste graad (1 – 2) en om 12.50 uur eten de andere leerlingen.

 • Vieruurtje : is voor iedereen verplicht zoals bij alle andere maaltijden. De dienst is zoals bij het ontbijt.
 • Sportactiviteiten : Na het vieruurtje mag elke leerling naar het zwembad. Andere activiteiten worden voorgesteld (klimmen, musculatie, aerogym, circus) volgens een uurregeling die aan iedereen de keus biedt gebruik te maken van de sportinfrastructuur.
 • Studietijd : Zoals bij het sporten is de studietijd aangepast aan de groepen. Nochtans zal elke leerling een verplichte gecontroleerde studietijd van gemiddeld 2 uur presteren.
 • Slaaptijd : de dag eindigt tussen 21 en 23 uur (volgens het niveau).

 

Woensdag namiddag

Dit is een gelegenheid voor gemeenschappelijke activiteiten, basis van de integratie in het internaatsleven. Elke leerling kiest zijn activiteit volgens het seizoen en varieert om de 6 weken (bv. : VVT, rugby, tennis, waterpolo, informatica, film …).
Het is hun ook mogelijk over te gaan naar externe activiteiten (sportieve : kajak, draisines, ski..), (culturele : expo’s, museabezoek, cinema..), (spel : bowling, aqualibi …).
Het is altijd een mooi moment om te delen met de anderen.

 

INTERNAAT EN STUDIES

De keuze van een internaat is niet en zal nooit een miraculeuze oplossing zijn voor de schoolmoeilijkheden van de leerling. Daarentegen zal het internaat een werkkader voortbrengen waarin de leerling moet investeren en aantonen dat hij de speler is van zijn schoolloopbaan.

Voor iedere leerling is de prioriteit zijn schooljaar te halen. Hiervoor dient de leerling een zeker aantal regels te respecteren welke ook de organisatiewijze hiervan is.

 • De studie begint altijd op tijd;
 • In kalmte en stilte;
 • Met alle respect voor de anderen, zonder verplaatsingen of hulp. Collectieve werken worden voorzien op andere momenten.

 

1ste graad

Elke dag zal de leerling 1 uur studeren in de studiezaal en 45’ minuten op zijn kamer. In functie van de schoolresultaten zal de laatste periode min of meer strikt zijn.

In het midden van het schooljaar zal op het eerste uur van de namiddag voor de leerlingen een herziening zijn van de stof (frans, wiskunde, werkmethode), hetzij een studie onder toezicht van de leerkrachten. De herzieningen zijn verplicht voor de leerlingen van 1S en 2S en zullen aanvullend zijn voor deze die wensen dat nog aan bepaalde moeilijkheden wordt verholpen.

Op maandagen, diensdagen en donderdagen, na het vieruurtje, mogen de vragende leerlingen deelnemen aan een gerichte studie die hun toelaat autonomie te verwerven inzake het beheer van hun werk.

 

2de graad

In het 3de zal de studie plaats hebben gedurende 1 uur in de studiezaal en vervolgens 1 uur in de kamer.

In het 4de zijn er 2.15 uur studies : 1.15 uur studiezaal en 1 uur op de kamer. Dit voor de leerlingen die goede resultaten boeken. De anderen blijven in de zaal.

Op vraag van de ouders, van de leerling of van de klasraad mogen de leerlingen met moeilijkheden een gerichte studie aanvragen. Deze pedagogische hulp is opgericht voor de leerlingen met moeilijkheden in een specifieke materie (wiskunde, nederlands, engels, wetenschappen, eco …) of in de werkmethode. Ze zullen geholpen worden door een ploeg van vrijwilligers of op rust zijnde leerkrachten en zullen plaatshebben 3 maal per week telkens na de lesuren. Deze studieperiode is aanvullend op de andere werkstudies.

 

3de graad

Al de studies vinden plaats op de kamer. Elke leerling zal dus minimum 2u30’ doorbrengen aan zijn bureel.

De leerlingen die het wensen, mogen de gerichte studie volgen zoals de leerlingen van de 2de graad.

 

SPORT EN INTERNAAT

« Men sana in corpore sano » is de slogan van ons college. Zoals u het al eerder heeft opgemerkt is de voorgestelde infrastructuur van onze instelling heel bijzonder en maakt deel uit van onze filosofie.

De leerlingen hebben iedere dag, op bepaalde uren, toegang tot het zwembad en de sporthal.

Voor de integratie te bevorderen zijn er steeds teamsporten. De opvoeders zijn van niveau en worden elke dag bijgestaan door sportprofs : zij bieden een panel van specifieke sporten aan (spierontwikkeling, gym, aerogym, klimmen …)De waarden die men vindt bestaat niet alleen bij ons maar ook in rugby. Dus kwam het tot een partenariaat met de “Rugby Club Lustin”.

Een intern op twee die deze sport beoefent, op iedere woensdagnamiddag, heeft bijna ieder jaar meerdere franstalige of nationale titels behaald.

Dit geheel staat buiten de opvoederploeg en is zeer kenmerkend en professioneel.

 

KEUKEN EN MAALTIJDEN

Alle maaltijden worden genuttigd in het restaurant.

Ze worden bereid ter plaatse door een ploeg van beroepsmensen.

In september 2012, werd een nieuwe “selfservice” ingehuldigd die beantwoordt aan de laatste normen van de “AFSCA”.

In 2013, werd het restaurant helemaal herschilderd met moderne kleuren.

Onze maaltijden zijn gevarieerd en evenwichtig, conform de activiteiten en de adviezen van de leerlingen.

En iedere avond is er een salade-bar.

 

DE LEEFREGELS OP HET INTERNAAT

Er is geen leven mogelijk in gemeenschap zonder een minimum van regels, het is wat wij noemen : “het samenleven”.

Het meesterwoord dat overheerst is het “respect” : het respect van personen en goederen, van het werk van de opvoeders, het onderhoudsteam, het keukenpersoneel maar ook het zelfrespect.

Respect des lois

Respect der wetten :

Nooit vormt het internaat een “outlaw” zone.

Het niet respecteren van de wet eist een zware disciplinaire sanctie dat kan leiden tot de definitieve uitsluiting. Samenwerking met de politie kan nodig zijn ingeval ernstige overtredingen : met eventuele gerechtelijke gevolgen.

Heel specifiek vermelden wij :

 • Fysiek of verbaal geweld, racket, bedreigingen of alle andere vormen van psychologische druk;
 • Het binnenhalen, verbruik of verkoop van onwettelijke producten, b.v. drugs, alcohol;
 • Diefstal

 

Respect van de leefregels.

 • Uitstappen : De leerling die gekozen heeft voor het internaat, heeft geopteerd voor een nieuwe levenswijze zijnde de gemeenschap. Het is om deze reden dat het “buitengaan” uitzonderlijk en beperkt is tot het strikt minimum. Het verlaten van het college dient onderworpen te worden aan een schriftelijke aanvraag bij de verantwoordelijke van het internaat die het recht behoud ze te weigeren.
 • Gsm, pc, … Zij zijn zeer attractief en zijn een rem op het sociaal leven. Gsm, Ipod, … zijn verboden in de gemeenschappelijke ruimten. Ze zijn wel getolereerd op de kamer mits een redelijk gebruik ervan.
  Draagbare Pc, tabletten worden toegelaten vanaf het 5de jaar.
  Zij spelen een regelmatige rol in het schoolkader.
 • Sigaretten : Het roken van tabak is ten strengste verboden tijdens de schooluren en tijdens de drie eerste jaren van het secundaire. Vanaf het 4de jaar is er een zekere tolerantie aanvaard op bepaalde uren en op de daartoe voorziene plaatsen.
  Wij wensen dat de ouders zijn geïnformeerd van deze gewenning.
  Het internaat is geen plaats waar men begint te roken maar eerder een plaats om dit gebruik te stoppen.

 

KOSTEN VAN HET INTERNAAT

De wet van 1 augustus 1985 voorziet, dat, onder bepaalde voorwaarden, de vrije internaten toelagen krijgen van de “Waals Brusselse Federatie”. In 2012 – 2013 zijn de subsidies van de openbare besturen minder dan 10 % van de voorziene inkomsten 2012. Dit betekent dat het grootste deel van de financiële inkomsten van het internaat zijn gelinkt aan de verblijfskosten betaald door de ouders.

Teneinde geen enkele leerling te weigeren, hebben wij gekozen eerder dan een vaste prijs te bepalen, het bedrag van het pension te berekenen op basis van de inkomsten en lasten van de familie. Het is dus een toepassing van een solidariteit tussen de ouders.

Op basis van de documenten die jullie hebben ingevuld vóór de afspraak van de inschrijving, kunnen wij op dat ogenblik het bedrag van uw deelname vastleggen.

 

HOE HET INTERNAAT BEREIKEN

 • De meest eenvoudige en ecologische manier is de trein. Het station van Godinne ligt amper op 300 m. van het college, op de directe lijn tussen Dinant – Brussel. De trein stopt in Brussel, Ottignies, Gembloux, Namur, Jambes, Lustin, Godinne, Yvoir en Dinant. De rit duurt +/- een uur tussen Godinne en Brussel.
 • Een andere mogelijkheid is de bus

 

CONTACTEN EN NUTTIGE ADRESSEN

Adressen

 

Contacten

 • Ontvangst en afspraak :
  Mev. Pierson (Nl)/ Madame S. Demard (Fr) – Madame E. Dricot (Fr)

  082/610.400
 • Pedagogische coördiateur Internaat :
  Monsieur Ph. FONTAINE
  082/610.413
 • Directie « Centre Scolaire » (school) :
  Madame A.-S. GEURTS, directrice
 • Boekhouding :
  Monsieur E. DACHE